baner

FAQ

Podczas uruchamiania projektu otrzymuję błąd: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.

Powodem takiego błędu jest problem z odtworzeniem bazy danych programu na komputerze. Rozwiązaniem jest ponowna instalacja serwera bazy danych.

Dla komputerów w architekturze x64 należy pobrać i zainstalować:

  1. Microsoft Server Compact 3.5,
  2. Microsoft Server Compact 3.5 dla procesorów 64-bitowych.

Dla komputerów w architekturze x86 należy pobrać i zainstalować:

  1. Microsoft Server Compact 3.5.