baner

Polityka prywatności

Informacja o RODO

Szanowni Państwo,

      W związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma Astin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976 roku 1B, e-mail: biuro@astin.pl; przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO).
      Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:
a) bezpośrednio od Państwa - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronach WWW, np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
b) bezpośrednio od Państwa - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną;
c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Państwem, Państwa pracodawcą, dostawcą),  w szczególności w celu dostarczenia zamówienia;
d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
      Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie  z podaną podstawą prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
b) utrzymywanie Państwa konta w naszym systemie zamówieniowym;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej;
d) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
e) prowadzenie rejestru korespondencji;
f) obsługa należności - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu; należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
g) wysyłanie informacji handlowych – Państwa zgoda na przetwarzanie;                                                         
h) przesyłanie Newslettera, w którym znajdują się między innymi informacje marketingowe, promocyjne i oferty handlowe;
    Najczęściej przetwarzamy Państwa Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur).
         Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.
      Nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Państwa wyraźnej zgody.
              Państwa dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:
a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
c) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
           Państwa dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu,  w celu:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie - do dnia uwzględnienia Państwa prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Państwa zgody na przetwarzanie;
            Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do ochrony swoich danych osobowych,  w szczególności do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych;
          W pozostałych przypadkach ze swoich praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem iod@astin.pl;
                                                                            

Polityka prywatności

Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie internetowej ASTIN.EU należą do spółki ASTIN SP. Z O.O. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ na stronie internetowej ASTIN.EU są prawnie chronione zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody ASTIN SP. Z O.O. jest zabroniona. Wykorzystywanie zawartości strony internetowej – pobieranie, przechowywanie, drukowanie i kopiowanie prezentowanych treści, może jedynie odbywać się w celach prywatnych. Nazwa i logo ASTIN jak również pozostałe nazwy i znaki graficzne umieszczone na stronie są zastrzeżone.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu - ASTIN SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Czerwca 1976 roku 1B.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies oraz możliwości zmiany ich ustawień dostępnych jest w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi urządzenia używanego do przeglądania internetu.