baner

Kontakt

ASTIN Sp. z o.o.

Plac Czerwca 1976 r. nr 1B
02-495 Warszawa

Dział Sprzedaży:

Tel. 507 678 407

biuro@astin.pl

Biuro Obsługi Klienta:

astin@astin.pl

Księgowość:

Tel. 601 342 760

ksiegowosc@astin.pl

Dane rejestracyjne

NIP: 522-271-49-90
KRS: 0000197485

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego: 50.000,00 PLN

Rachunek bankowy

Nr konta:
ING Bank Śląski - PLN
40 1050 1012 1000 0090 3096 9738