baner

Contact

ASTIN Sp. z o.o.

Plac Czerwca 1976 r. nr 1B
02-495 Warszawa

tel. +48 22 499 44 44
fax: +48 22 499 44 75

e-mail: biuro@astin.pl

Dane rejestracyjne

NIP: 522-271-49-90
KRS: 0000197485

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału Zakładowego: 00.000,00 PLN

Rachunki bankowe

Nr konta:
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000